Dobile smo povabilo za obisk zdravstvene šole v Gijonu. Pričakala nas je profesorica klinične laboratorijske biomedicine, Avelina. Predstavila nas je razredu, s katerim smo preživeli nekaj šolskih ur.

Presenetila nas je velikost učilnice, v kateri dijaki ZN preživijo cel dan. Ta prostor je približno tako velik, kot naša telovadnica. Predstavljajte si, da je razdeljena na 3 enake dele. Na sredini je prostor s šolskimi klopmi, kateri služi teoretičnemu pridobivanju znanja. Na levi strani je prostor s petimi bolnišničnimi posteljami, zasedena vsaka s svojo lutko. V tem prostoru najdemo tudi pripomočke za osebno nego in transport P. Desna stran učilnice pa služi za spoznavanje osnov dentologije in negi otroka.

V primerjavi s slovenskim zgodnjim zbujanjem in začetkom pouka že ob 7:30, Španci začnejo pouk ob 9:00. Zanimivo se nam zdi tudi to, da se dijaki skupaj s profesorjem zmenijo, kdaj bodo imeli odmor za malico. Njihove ure potekajo brez vmesnih kratkih odmorov.

Razdelili smo se v 4 skupine. Dve skupini sta najprej merili vitalne funkcije, drugi dve pa sta vadili posedanje in transport P. Nato smo se zamenjali. Po odmoru smo se razdelili v 2 skupini. Prva je spoznala osnove dentologije in osnovne kirurške inštrumente, druga skupina pa je naredila osebno nego ter postiljala postelje. Pri negi smo jim najprej me pokazale kako delamo, nato pa še oni nam. Razlik praktično nismo našli, razen malenkosti o menjavi rokavic in kripic za osebno nego ter izvanjanju potez določenih delov telesa.

V šoli smo se imele zelo lepo in prijetno, ker so nas prijazno sprejeli in nam predstavili svoj način dela.