Hallo! Wie gehts?- definitivno prve besede, ki smo se jih morali naučiti. Naš Erasmus projekt smo začeli z odhodom iz Ljubljane do Celovca. Ob prihodu nas je pričakal pravi avstrijski zajtrk z direktorjem šole. Potem pa smo se odpravili na ogled samih učilnic in izvedeli kako poteka njihov učni sistem. Treba je omeniti, da dajejo veliko več poudarka na same psihološke in socialne potrebe pacienta kot pa fizične. Za lažjo orientiranost po mestu so nam pripravili tudi ogled zgodovinskih znamenitosti.

Okameneli ribič je bila prva legenda, ki smo jo slišali. Govori o tem kako se je ribič zlagal stranki o teži in ceni ribe, ter za kazen za vekomaj okamenel. Tako stoji na tržnici, da trgovce še danes opozarja o pravičnem trgovanju, drugače jih bo doletela enaka kazen.

Kamniti zmaj- simbol mesta, ki pa ima za sabo posebno legendo o tem kako je pred mnogimi leti kmetom pojedel vso živino. Kralj je tistemu, ki uspe pokončati zmaja obljubil, da bo lahko samostojen in neodvisen kmet. Nekaj pogumnih mož se je tako zbralo in zgradilo stolp s klinom, nanj pa so obesili bika kot vabo in čakali  na zmaja. Ker je zmaja vaba res pritegnila se je na klin ujel in tako obvisel. Zato na Celovškem grbu opazimo zmaja, ki visi iz stolpa.

Legenda o potopljenem mestu pa se začne z škratom in njegovim sodom. Ker je imel škrat pijancev dovolj jih je opozoril, da naj prenehajo z nočnim razgrajanjem, drugače bo odprl sod in poplavil celotno mesto. Ker pijanci škrata niso ubogali in nadaljevali z razgrajanjem je škrat to tudi storil. Legenda še danes pravi, da če ponoči v čisti tišini hodite po Celovcu, lahko še vedno slišite zvonove potopljene cerkve.

Kasneje smo spoznali še zgodbo o zlati goski, ki na starem trgu prinaša dober dobiček vsem trgovcem in masko pekarjevega vajenca, ki pa ljudi opozarja na pravično razsodbo.

Po končanem ogledu  smo se vsi namestili v svoje stanovanje. Kasneje pa smo imeli že kar prvi dve uri nemščine na njihovi šoli. Po uspešnem in zelo aktivnem dnevu smo se vsi odpravili spat.